Kartløsningen til Hamar kommune er lenket opp på forsiden, men du finner den også her:

Kart Hedmarken

Inne på kartet, kan du selvsagt skrive inn adresse til ønsket område, men du kan også bare markere et område langs Mjøsa og kartet oppdaterer seg automatisk. Hvis målestokken er 1: 20000 eller tettere på, kan du få opp skråfotoene. Du klikker da på Utvalgs-ikonet til venstre for kartet (se pil til venstre på tegning under) og krysser av for skråfoto. Trykk Oppfrisk-knappen som nå står og blinker.


Kartet fylles da med A og B- symboler ute i Mjøsa. Disse viser steder det er fotografert fra. Ved å velge I (for informasjon) i menyen øverst, åpner det seg bilder når du etterpå klikker på A eller B -er. 

Her følger to eksempler på bilder som kommer opp:

Skråfoto av Hamardomen. Skråfoto på lengre avstand.

Alle bildene er tatt på en klar dag, slik at de er tydelige.
Lykke til med bruken av denne type informasjon!