Om tjenesten
Kort beskrivelse LAR: Et poliklinisk behandlingstiltak fra Sykehuset Innlandet HF for tunge rusmiddelavhengige hvor det brukes metadon/subutex/subuxone (syntetiske opiater) som ett av flere virkemidler i et helhetlig rehabiliteringsopplegg.
Målgruppe
Personer med en langvarig karriere som opiatavhengige
Kriterier/vilkår Ikke medikamentell tilnærming skal i utgangspunktet ha vært forsøkt tidligere.
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Det skal brukes et særskilt søknadsskjema for inntak i LAR, som skal fylles ut i samarbeid med NAV Hamar, rus-psykisk oppfølgingsteam
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Søknader mottas i utgangspunktet fortløpende.
Søknaden sendes til via
NAV Hamar
Rus-psykisk oppfølgingsteam
Postboks 4120
2307 Hamar

Bruker og rus-psykisk oppfølgingsteam fyller ut søknaden sammen og den blir sendt til

Sykehuset Innlandet HF
Ambulant team (D8)
Postboks 68
2312 Ottestad
Saksbehandlingstid Kommunen har ingen påvirkning på saksbehandlingstiden.
Annen informasjon

NAV Hamar v/rus-psykisk oppfølgingsteam har det koordinerende ansvar for det helhetlige behandlingsforløpet.

Brukeren skal være inkludert i teamet og hovedkontakt skal avgjøre om dette er et alternativ.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 55 55 33 33, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-10-25