Rollsløkken skole

Holsetgt. 88

2318 Hamar

 

Telefon: 62 51 04 56

Telefaks: 62 51 04 58

 

Rektor: Astrid Bryhni Asla

E-post: astrid.bryhni.asla@hamar.kommune.no

 

Leder SFO: Hilde Granli

E-post: hilde.granli@hamar.kommune.no

 

Rollsløkken skole ligger sentrumsnært i Hamar. Det er en to-parallellers barneskole med 312 elever og 27 pedagoger. Skolen ble bygget i 1922 og rehabilitert i 1996.

Det er 143 barn i skolefritidsordningen. Der er det 13 ansatte.