Om tjenesten
Kort beskrivelse Når primærkontakt har fattet vedtak om økonomisk sosialhjelp, vil mottaksavdelingen stå for eventuell utlevering av anvisning/ rekvisisjoner mv.
Relaterte tjenester
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Fortløpende.
Saksbehandlingstid Fortløpende.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 55553333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Telefaks
62022801
Besøksadresse Triangelgården, Torggt. 63-65, 2317 Hamar
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-10-25