Disse tre områdene er kjerneområdene til Naturskolen. Vi har Mjøsa som nærmeste nabo og derfor er det helt sentralt at vi jobber sammen med skoleklasser med vannovervåkning av Mjøsa og tilløpselver-/bekker. Mjøsa er en viktig drikkevannskilde 100 000 mennesker rundt Mjøsa. Vi er så heldige at vi har vår egen forskningsbåt på Mjøsa "MS MIljøsa" hvor vi kan ha med elevgrupper opp til 20 personer på forskningstokt på Mjøsa 

Oppleggene vi i Naturskolen gjennomfører i forhold til vann spenner svært bredt. Eksempler på dette er:

 • "Nysgjerrig jeg" et nysgjerrigperopplegg hvor vi gjør forsøk med snø, vann og is.
 • "Dammen som økosystem" Vi undersøker dammen og ser på vanninsekter og livsvilkårene for disse.
 • "Oppdag Mjøsa" forskningstokt med "MS Miljøsa"
 • "Vanndager" på Hias

 

Skogen rundt oss er både en viktig inntektskilde for mange, og en viktig plass for dyre- og planteliv. Naturskolen gjennomfører flere ulike opplegg innenfor skog, men helt sentralt i dette står fokuset på verdien for plante og dyrelivet, og plassen dette har i samfunnet vårt.

Flere ulike opplegg gjennomføres i forhold til skogen:Kosestund ved bålet.

 • "Jakten på skogsnissen" Skogsnissen har inntatt Furuberget
 • "Spor og sportegn etter dyr og fugler" Sporjakt om vinteren
 • "Naturens syklus" Høsten i skogen, om produsenter - konsumenter og nedbrytere i skogen
 • "Når naturen våkner" Hva skjer i skogen om våren
 • "Matematikk i skoleskogen" Grunnleggende ferdigheter ved hjelp av naturen
 • og mye mer

 

Vi i Naturskolen har også vekt på Friluftsliv. Gjennom flere møter med elevene opp gjennom grunnskolen ønsker vi å øke kompetansen med ut i målene fr Kunnskapløftet. Vi har også vårt eget leirsted hvor skoleklassen kan dra på overnattingstur for å praktisere friluftsliv.

Ulike opplegg knyttet opp til friluftsliv:

 • "Friluftsliv- grunnleggende ferdigheter" Ly for vær og vind, kartkunnskap og allemannsretten.
 • "Mat på bål". Bålkunnskap og enkle retter på bål settes i fokus på dette opplegget
 • "Camp Nybusjøen" leirstedet vårt i Vangsåsa