Søknad om barnehageplass - lenke til barnehageportalen.

Søknad om redusert betaling i barnehage (elektronisk skjema)

Søknad om spesialundervisning §19a

Søknadskjema om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne §19g

Barn i barnehage