Om tjenesten
Kort beskrivelse Dagopphold har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon. Tilbudet er beregnet på hjemmeboende, fortrinnsvis eldre som av helsemessige grunner ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen.

Tilbudet inkluderer frokost, tilrettelagte aktiviteter og transport til og fra hvis det er nødvendig. Det er mulig å spise felles middag før hjemreise. Hamar kommune tilbyr dagopphold ved Prestrudsenteret, Finsalsenteret og Klukstuen.


Tilbudet på Klukstuen er tilpasset mennesker med demens/kognitiv svikt. Det gis tilbud om en eller flere dager i uka etter behov.
Kriterier/vilkår Søkere får tildelt dagopphold ut fra faglige vurderinger
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende.
Saksbehandlingstid Søknadene behandles en gang/mnd. Tildeling skjer ved ledig plass.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Mer informasjon om dagoppholdet kan fås ved direkte henvendelse til følgende;

Prestrudsenteret, tlf. 62 56 38 58
Finsalsenteret, tlf. 941 66 573
Klukstuen, tlf. 970 50 025 / 948 21 304 / 907 71 192
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Distrikt Vest: Prestrudsenteret, Jønsrudvegen 22, 2315 Hamar
Distrikt Vang: Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu
Klukstuen: Stafsbergvegen 110, 2319 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-01-27