Om tjenesten
Kort beskrivelse Trygghetsalarm er en servicetjeneste fra kommunen som skal bidra til at bruker føler seg trygg i hjemmet og er trygg på å få nødvendig hjelp i en krisesituasjon.
Kriterier/vilkår Bruker må ha telefon og ha forståelse og innsikt i hvordan alarmen brukes.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-11