Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilbudet er for hjemmeboende som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ønsker å få tilkjørt middag.

Maten produseres på hovedkjøkkenet ved Prestrudsenteret. Den leveres til bruker 2 ganger i uka av egen matombringer. Det kan bestilles minimum 3 porsjoner pr. uke.
Maten har datomerking og skal oppbevares i kjøleskap. Varmes i mikrobølgeovn.
Målgruppe
Tilbudet er for hjemmeboende som ikke er i stand til å tilberede egen middag og / eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.
Kriterier/vilkår Søker må være hjemmeboende og oppholde seg i kommunen.
Dersom det er behov for hjelp til å varme maten, er det en forutsetning at du har mikrobølgeovn.

Målsetting for tjenesten:
Tjenesten kan være et tiltak for å forebygge feilernæring og kompenserer for nedsatt evne til å gjøre innkjøp eller tilberede middagsmat.

Lovhjemmel:
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Dersom matombringing vurderes som en nødvendig tjeneste, gis vedtak som en del av praktisk bistand med hjemmel i Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-2, punkt 6, bokstav b.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Kan søkes hele året på matombringing.
Søknaden sendes til Søknaden sendes Hamar kommune, Parkgården, Parkgt 35, 2317 Hamar.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-01-27