Om tjenesten
Kort beskrivelse Hvert distrikt har egen kantine med varmmat, tørrmat og kiosksalg som er åpen for alle. Kommunen tilbyr også matombringing mot betaling.
Kriterier/vilkår For matombringing: Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Kan søkes hele året på matombringing.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-05-11