Om tjenesten
Kort beskrivelse Hvert distrikt har egen kantine med varmmat, tørrmat og kiosksalg som er åpen for alle. Kommunen tilbyr også matombringing mot betaling.
Kriterier/vilkår For matombringing: Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.
Gebyrer, avgifter osv Mat: Måltider/kantine/hjemkjørt/ferdigmat - priser
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Kan søkes hele året på matombringing.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-05-11