Vikingskipet i HamarSykkeltur der vi starter ved Vikingskipet klokka 9.00 med informasjon om Åkersvika: Historie, fugleliv, fisk og selve Vikingskipet.

Så går turen til Finsalbekken med informasjon om kultiveringstiltak for fisk. Vi sykler videre til Vidarshov for å se på gravhauger og høre om vikingtida. Deretter drar vi til Svartelvas fugletårn for å studere fuglelivet i Åkersvika. Vi sykler gjennom Utvandrermuseet og avslutter ved Vikingskipet ca 14.00.

Turen passer for 5. – 10. klasse og foregår i mai og juni.