Om tjenesten
Kort beskrivelse Rådgivingskontoret for kriminalitetsofre er et gratis tilbud til enkeltpersoner som har vært utsatt for kriminalitet. Kontoret er politisk og religiøst nøytralt og skal være et supplement til offentlig instanser og hjelpeapparat.
Tilbudet retter seg først og fremst mot de som har vært utsatt for kriminalitet, og tilbudet om bistand er åpent for alle, enten forholdet er politianmeldt eller ikke. Tilbudet er også åpent for pårørende, venner, kolleger og familie.
Målgruppe
Enkeltpersoner som har vært utsatt for kriminalitet
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Rådgiverne har taushetsplikt om alt de får vite, og bistår blant annet ved å

  • snakke om det som har skjedd
  • informere om rettighetene til den som blir offer for kriminalitet
  • gi råd og veiledning
  • informere om det øvrige hjelpeapparatet og hjelpe til med kontakt dersom det er nødvendig
  • informere om anmeldelsesrutiner
  • informere om rutinene i rettssaker
  • bistå med vitnestøtte i rettssaker
  • gi råd og hjelp i erstatningsspørsmål, blant annet ved søknad om voldsoffererstatning

Så langt mulig skal rådgivningskontoret også bidra til å endre forholdene for kriminalitetsofrene gjennom å

  • skape nettverk med relevante samarbeidspartnere med det siktemål å gjøre ofrenes situasjon kjent og gjøre det enklere for dem å få den hjelpen de trenger
  • informere allmennheten om ofrenes situasjon
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00, telefaks 62 56 30 01
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Marit Lillehagen
Dato oppdatert 2016-11-21