Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamar kommune har utarbeidet et eget regelverk for graving i offentlig veg og for graving i kommunale friområder.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Annen informasjon
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 20
telefaks 62 56 30 02
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Willy Sørbye
Dato oppdatert 2015-09-14