Adresse Vi har kontor i Grønnegata 23 i Hamar,
og kan nås der på tlf. 944 35 430 , den 1. tirsdagen i mnd. mellom 11.30 og 13.00.

Postadresse: Postboks 541, 2304 Hamar.
E-post
Kontaktperson Leder:
Inger-Lise Haug
Adr.: Stenbergvegen 11C, 2320 Furnes
Telefon: 944 35 430
Epost: mimmit3@gmail.com

Kasserer:
Anne Kari Bryhni
Adr.: Solvinvegen 279, 2335 Stange
Tlf.: 995 74 753
Epost: anne.bryhni@gmail.com
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vi har medlemmer med ulike revmatiske lidelser. Vår hjertesak er trening og behandling med godkjente fysioterapeuter i varmtvannsbasseng. Vi driver også med Likemannsarbeid og andre aktiviteter.

Hamar og Omegn Bekhterevforening er eneste diagnoseforening for personer med bekhterev i Hedmark og står tilsluttet Norsk Revmatikerforbund (NRF). Foreningen feiret i 2008 20-årsjubileum.

Bekhterev er en kronisk, revmatisk sykdom som fører til tilstivning og feilstilling i ryggsøylen og det er svært viktig med trening. Vi har 40 medlemmer, hvorav vel halvparten er med på vår hovedaktivitet som er bassengtrening i varmt vann med 2 innleide fysioterapeuter. Vi leier basseng på Kåtorp.

Vi holder oss oppdatert ved å være på kurs/foredrag ang.sykdommer, rettigheter, behandlingsreiser og det som er av viktig informasjon til vår medlemmer. Vi deltar også interessepolitisk.

Det er viktig med informasjon om sykdommen, og info sendes medlemmene 3-4 ganger i året. Vi har også medlemsmøter/temakvelder. Foreningen driver også et aktivt arbeide for å opprettholde treningstilbudet. Alt foreningsarbeidet er gratis egeninnsats fra våre medlemmer.

Vår forening arrangerte i april 2008 en Landskonferanse med delegater fra alle 13 bekhterevforeninger i landet, med faglig tema og foredrag av forsker/revmatolog/ fysioterapeut fra Lillehammer Revmatismesykehus om nytt innen forskning, medisiner og behandling for revmatikere.

Ellers så har foreningen eget kontor i Grønnegata 23 i Hamar hvor vi driver Likemannsarbeide fra, dvs. praktisk og medmenneskelig hjelp til våre medlemmer. Styre-og komitémøter holdes også her. Siden vi driver på frivillig basis, går mye av tiden vår med til å søke økonomisk støtte til vår forening.

Våre likepersoner er: Tove Slagsvold, tlf.: 482 39 725 og Leiv Gebhardt, tlf.: 415 24 162.
Dato oppdatert 2017-08-28