Om tjenesten
Kort beskrivelse Bistå den enkelte til størst mulig grad å mestre å ha en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Hensikten er at den som mottar støttekontakt/fritidskontakt skal bli selvstendig etter hvert. Tilbudet vil bli gitt enten individuelt eller i gruppe.

For å bli støttekontakt må man være 18 år. En fordel med førerkort, men ingen betingelse. Søker blir innkalt til samtale hos saksbehandler som vil avgjøre om søker "passer" til de som trenger støttekontakt.

Målgruppe
Alle
Kriterier/vilkår Støttetiltak/fritidskontakt er et tilbud for personer som har behov for bistand til meningsfylt fritidsaktivitet på bakgrunn av helsemessige årsaker. Tilbudet kan gis for en kortere eller lengre periode.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Enhet for tildeling av tjenester
Saksbehandlingstid Behandles fortløpende
Klagemulighet Klagefrist 4 uker fra vedtak er mottatt. Klageinstans er Statsforvalteren i Innlandet.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Tildelingsenhet av helse- og omsorgstjenester , tlf 47 79 64 65, tlf 94 88 48 23.
Ansvarlig enhet
Enhet for tildeling av helse- og omsorgstjenester
Besøksadresse Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar, 4.etg
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Leder for tildelingsenhet av helse- og omsorgstjenester
Dato oppdatert 2021-03-08