Om tjenesten
Kort beskrivelse Utleie av 10 barne- og ungdomsskoler i Hamar mandag-torsdag kl 1700-2100. For tiden gjelder dette i ukene 36-19
Målgruppe
Lag og foreninger hjemmehørende i Hamar
Kriterier/vilkår Hjemmehørende i Hamar
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist 10. juni hvert år
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kultur
Saksbehandlingstid Oversikt sendes ut ca 10. august
Annen informasjon

Ved Ener, Lovisenberg, Greveløkka, Lunden, Ridabu, Rollsløkka, Solvang og Storhamar skoler er det kun gymsalene som leies ut.  Ved Ajer, Børstad og Ingeberg skoler er det i tillegg til gymsaler også utleie av klasserom.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kultur
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Ingrid Christiansen Hollekim
Dato oppdatert 2021-09-01