Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Lokal forskrift for nedgravde oljetanker for Hamar, Stange og Løten kommuner

Kommunestyrene i de tre kommunene har vedtatt felles lokal forskrift for nedgravde oljetanker og felles retningslinjer for overgrunnstanker. Forskriften omfatter alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse og gjelder i tillegg til Miljøverndepartementets forurensningsforskrift.

Nedgravd oljetank.Retningslinjer for overgrunnstanker gjelder alle søknadspliktige tanker som skal plasseres permanent eller midlertidig. Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen utfører saksbehandling for kommunene. Hensikten med forskriften og retningslinjene er å motvirke fare for forurensning.

Les forskrift for oljetanker her

Les retningslinjer for overgrunnstanker her

HIB (Hedmarken Interkommunale Brann- og feiervesen) fører kontroll med både nedgravde oljetanker og overgrunnstanker.

www.hedmarken-brannvesen.no

Se kommunens nettsider om et Oljefritt Hamar.

 

 

 

 

 

Sist endret: 26.07.2016
|
|
|