Om tjenesten
Kort beskrivelse Kultur-/aktivitetskalender for personer med psykiske lidelser
Målgruppe
Personer som trenger tilrettelagte tjenester
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30
Ansvarlig enhet
Tildelingsenheten HO
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-09-27