Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommunene Hamar og Stange samarbeider om ferieklubb for barn/ungdom i alderen 10 til 20 år med ulike funksjonshemminger.

Det blir avholdt ferieklubb i de to første ukene etter skoleslutt i juni. Det vil være dagaktiviteter fra 07.30-16.00, med ulike typer utflukter hver dag.

Møtested vil være Ungdomshuset i Ottestad. (gamle Prix).

Søknadsfrist 10. mai.

Bekreftelse på deltagelse gis raskt eter at søknad er mottatt.

For ytterligere informasjon, ring Stange kulturkontor v/Rolf Olav Hårseth, tlf. 62 57 36 44, rolf.olav.haarseth@stange.kommune.no eller Hamar kulturkontor v/Wenche Haslie, tlf. 62 51 05 33, wenche.haslie@hamar.kommune.no
Målgruppe
Personer med ulike funksjonshemminger
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kultur og frivillighet
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kulturkontoret
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Wenche Haslie
Dato oppdatert 2017-05-04