Om tjenesten
Kort beskrivelse Ledsagerbevis for funksjonshemmede fungerer slik at en funksjonshemmet kan søke om å få ha med seg en ledsager på ulike kulturtilbud og offentlige transporter. Denne ledsageren går gratis med ledsagerbeviset.

Vil du søke om å få slikt ledsagerbevis, anbefaler vi at du bruker det elektroniske søknadsskjemaet som du finner litt lenger nede på denne siden.

Målgruppe
Personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknader kan fremmes hele året.

Har du mistet ledsagerbeviset trenger du ikke søke på nytt, men send navn og adresse som sms til 977 40 848.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kulturkontoret
Saksbehandlingstid Fortløpende
Klagemulighet Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven §28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.
Annen informasjon

Formålet med ordningen er at beviset skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

  • Ledsagerbeviset gjelder for alle aldre og utstedes gratis
  • Ledsagerbeviset utstedes av Hamar kommune, kulturkontoret
  • Dette er et personlig kort for den funksjonshemmede
  • Ledsager går gratis inn, mens innehaver av kortet betaler gjeldende billettpris                
  • Fornyelse/vurdering av beviset foretas hvert 4. år.  Bruker må selv ta kontakt for fornyelse.

Ledsagerbevisordningen - Hamar kommune 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Ingrid Christiansen Hollekim - 977 40 848

Ansvarlig enhet
Kultur
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Ingrid Christiansen Hollekim
Dato oppdatert 2021-11-17