Om tjenesten
Kort beskrivelse Ledsagerbevis for funksjonshemmede fungerer slik at en funksjonshemmet kan søke om å få ha med seg en ledsager på ulike kulturtilbud og offentlige transporter. Denne ledsageren går gratis med ledsagerbeviset.

Vil du søke om å få slikt ledsagerbevis, anbefaler vi at du bruker det elektroniske søknadsskjemaet som du finner litt lenger nede på denne siden.

Målgruppe
Personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Foto må medsendes
Søknadsfrist Søknader kan fremmes hele året.

Har du mistet ledsagerbeviset trenger vi ikke ny søknad, men kun et nytt bilde av deg.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kulturkontoret
Saksbehandlingstid Fortløpende
Klagemulighet Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven §28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.
Annen informasjon

Formålet med ordningen er at beviset skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

  • Ledsagerbeviset gjelder for alle aldre og utstedes gratis. 
  • Ledsagerbeviset utstedes av Hamar kommune, kulturkontoret.
  • Vi skal ha bilde på beviset og det skal være av den funksjonshemmede ( ikke ledsageren).
  • Vi kan ta bilde på kulturkontoret i rådhuset, hvis man selv ikke har egnet bilde. De som er dårlige til beins e.l. og som ikke kan komme til rådhuset, kan vi dra på hjemmebesøk til.
  • Dette er et personlig kort for den funksjonshemmede.
  • Ledsager går gratis inn, mens innehaver av kortet betaler gjeldende billettpris.                 
  • Fornyelse/vurdering av beviset foretas hvert 4. år.  Bruker må selv ta kontakt for fornyelse med nytt bilde.

Ledsagerbevisordningen - Hamar kommune 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 02
Ansvarlig enhet
Kultur
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Ingrid Christiansen Hollekim
Dato oppdatert 2021-09-01