Om tjenesten
Kort beskrivelse Kulturkontoret arrangerer ferieklubb for barn bosatt i Hamar kommune de to første ukene av skolens sommerferie.
Målgruppe
Barn bosatt i Hamar
Kriterier/vilkår Tilbud til barn bosatt i Hamar kommune. Aldersgruppe angis i påmeldingsfolder
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Påmelding via påmeldingsskjema i brosjyre som deles ut på skolene eller som finnes på www.hamar.kommune.no/ferieklubben
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kultur og frivillighet
Saksbehandlingstid 1-2 uker etter påmelding
Klagemuligheter andre
Annen informasjon

Prisen fastsettes etter aktivitet.

Informasjon og påmeldingsskjemaer deles ut på skolene etter påske hvert år - og legges her:

www.hamar.kommune.no/ferieklubben

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10 telefaks:
62 56 30 02 Ferieklubbens mobil: 416 81 609
Ansvarlig enhet
Kultur
Informasjon om ansvarlig enhet
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2020-11-20