Om tjenesten
Kort beskrivelse Kulturmønstring for ungdom i alderen 10-19 år. Åpen for alle typer innslag som kan framføres fra scene eller ved utstilling.
Tidspunkt: Siste helg i januar måned hvert år. Kunngjøres ved presseomtale og plakater.
Påmelding skjer på internettadressen: UKM.no
UKM er et tredelt arrangement med en lokalmønstring i hver kommune, en fylkesmønstring og en landsmønstring
Målgruppe
Alle
Kriterier/vilkår Aldersgrense lokalmønstring 10 - 19 år.
Deltakere skal være bosatt i Hamar kommune. Unntak kan godtas dersom 50% av deltakerne i et innslag er innenfor vilkårene.
Påmeldte innslag må kunne framføres fra scene eller ved utstilling.
Aldersgrense fylkes-og landsmønstring 13-19 år. Deltakere her velges ut av en jury.
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kultur
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2013-09-03