Om tjenesten
Kort beskrivelse Fritidsklubb på Prestrud skole for all ungdom fra og med 8.klasse til 18 år (øvre aldersgrense ikke absolutt).
Åpningstid: mandag og onsdag fra kl 1800 - 2200, fredag fra kl 1800 - 2400.
Klubben følger skoleåret.
Tilbud; kiosk, biljard, bordtennis, musikk, skating, treffsted.
Målgruppe
Ungdom mellom 8. klasse og 18 år (aldersgrense oppad ikke absolutt)
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Innmelding ved oppmøte - kr 100,- pr år.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kultur
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2013-09-03