Om tjenesten
Kort beskrivelse Hamarprisen deles ut årlig og kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og/eller samfunnslivet. Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes Hamar kommune, Kultur og frivillighet, pb 4063, 2306 Hamar.

Prisen består av kr 20 000 + en innrammet tegning av Oddmund Mikkelsen.
Målgruppe
Alle
Kriterier/vilkår De som blir foreslått må ha tilknytning til Hamar.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist 1. november
Søknaden sendes til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar eller
e-post: postmottak@hamar.kommune.no
Att: Kultur og frivillighet
Annen informasjon

Hamarprisen avgjøres av Hamar formannskap.  Viser forøvrig til regler for utdeling av Hamarprisen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10.
Ansvarlig enhet
Kultur
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2020-10-07