Politivedtektene er fastsatt av Hamar kommunestyre 4. juni 2008 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Stadfestet av Politidirektoratet 17. juni 2009 med noen endringer. Endret ved forskrifter 7 mai 2013 nr. 476 (i kraft 21 mai 2013), 20 jan 2014 nr. 985 (i kraft 1 mars 2014).

Les Politivedtektene her