Politivedtektene er fastsatt av Hamar kommunestyre 04.06.2008 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. De er stadfestet av Politidirektoratet og trådte i kraft 17.07.2009.

Les Politivedtektene her