• Møt på skolen og i klassen til rett tid.
 • Hjelp til med å holde det ryddig og pent rundt deg.
 • Ta vare på bøker og utstyr du bruker.
 • Dersom du er uheldig og ødelegger noe, må du si ifra til læreren din.
 • Du kan bli bedt om å betale erstatning for ting som blir ødelagt eller du mister.
 • Dersom du tar med deg penger til skolen, skal du be læreren din oppbevare disse for deg.
 • Ikke forlat skolens område uten tillatelse.
 • Sykkel, sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter o l skal ikke brukes på skoleplassen uten avtale.
 • Snøballkasting er tillatt på spesielle områder i skolegården.
 • Vær aldri borte fra skolen uten gyldig grunn. Etter fravær må du levere melding.
 • Dersom du ikke har gjort hjemmearbeidet grunnet sykdom eller lignende, må du ha med deg skriftlig melding.
 • Ved permisjon skal egen søknad leveres skolen i god tid.

Hva vil skje hvis noen bryter reglene?

·                Få tilsnakk på en ordentlig måte.

·                Få sjansen til å forklare seg.

·                Fortelle foreldre/foresatte hva som har skjedd etter avtale med skolen.

·                Elev, foreldre og lærer skal ha samtale når regler er brutt flere ganger.

·                Møte mellom elev og rektor/eventuelt foreldre.

Vi håper at du gjør ditt for at skolen skal være et hyggelig arbeidssted for alle!

Skolen har utarbeidet retningslinjer ved klagesaker. Klassekontaktene har disse. Kontakt skolen dersom du har slike spørsmål.