Adresse Midtvangvegen 250,
2322 Ridabu
E-post
Kontaktperson Leder: Karina Kaspersen
Mobil: 99123287

Web adresse Nettsiden vår
Beskrivelse Vang Bygdeungdomslag er en underorganisasjon av Norges Bygdeungdomslag.
Vi er en organisasjon av og for ungdom mellom 15 og 25 år. Vårt mål er å engasjere ungdom og skape liv på bygda.

Dato oppdatert 2017-01-23