Om tjenesten
Kort beskrivelse Et samarbeid mellom Hamar sentrumsforening, Frivilligsentralen, Røde Kors og Hamar kommune, kulturkontoret. Det er lagt opp til fokus på giverglede.
Målgruppe
Alle
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kultur
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2014-09-04