Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjelder for brukere som ikke har hatt kontakt med NAV Sosial i Hamar tidligere, eller som ikke har hatt kontakt eller mottatt ytelser fra dem de siste 6 mnd. Nye brukere får en førstesamtale i mottaksavdelingen med sikte på å avklare rettigheter etter sosialtjenesteloven, eventuelt annet lovverk og/eller finne alternative løsninger. Dersom det blir vurdert at bruker kan ha rettigheter, vil vedkommende få time hos primærkontakt ved første anledning.
Målgruppe
Nye brukere eller brukere uten kontakt i 6 måneder
Kriterier/vilkår Individuell vurdering/behovsavklaring for brukere over 18 år. NAV Hamar skal yte tjenester til personer som oppholder seg i Hamar.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid Fortløpende. NAV Sosial har som mål at nye brukere skal få timeavtale hos primærkontakt så fort som mulig - helst innen en uke.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 55553333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-10-25