Om tjenesten
Kort beskrivelse Kulturpris for de fire Hedmarks-kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Utdeles en gang i året
Kunngjøres i pressen 1. september hvert år. Prisen kan gis til enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner på grunnlag av betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kulturområdet i disse kommunene.
Målgruppe
Enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner
Kriterier/vilkår Enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner på grunnlag av betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kulturområdet. prismottakerne skal ha tilknytning til kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Dato settes i oktober hvert år - dato blir kunngjort.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att: Kulturkontoret

(dvs det året som Hamar kommune fungerer som sekretariat)
Annen informasjon

Kulturadministrasjonen i de fire kommunene alternerer om å være sekretariat for utvalget.  Hamar kommune har sekretariatsfunksjonen i 2005, 2009 osv.

Prisutdelingen skjer ved et årlig arrangement i 4. kvartal ved et kulturarrangement som alternerer mellom de prisgivende kommuner.

Hedemarksprisen avgjøres av Hedemarken Interkommunale Kulturutvalg.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Kultur
Telefaks
62 56 30 01
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Rita Westad
Dato oppdatert 2017-09-04