Velkommen til presentasjon av mulighetsstudien Kvartal 52

Dato: Torsdag 8. oktober fra 16:00 til 17:00
Sted: Tante Gerda, Lindmarkgården – Strandgt. 35

Hamar kommune vil legge til rette for fornyelse og bevaring i den gamle bystrukturen.

Hamar kommune har i sommer kjørt en mulighetsstudie av kvartal 52 og visualisert løsninger for endringer i kvartalet, som kan bidra til den positive utviklingen der.

Vi vil presentere prosjektet, metoden og inspirere til tanker om hvordan vi vil at byens gårdsrom skal benyttes i framtiden.

Vi ønsker å dele kunnskap, informasjon og finne de gode mulighetene sammen.
Vi vil tilby en arena for drøfting av planer, ideer og konkrete behov.


Agenda
15:00 – 16:00 Presentasjon for kvartalets gårdeiere og drivere
16:00 – 17:00 Presentasjon for alle interesserte
 

Prosjektets nettside kan besøkes på www.kvartal52.no

 

Kontaktinformasjon: Prosjektleder Hans Cats, hans.cats@hamar.kommune.no tlf: 62510389