Rektor ved Greveløkka skole, Sissel Bakke Tvedten med plaketten som ble utdelt.En jury bestående av Jørgen Rogne fra formannskapet, Jan Arne Frydenlund fra Hedmark og Oppland Arkitektforening, Brit Botheim fra Kunstbanken Hedmark kunstnersenter og Anne Marie Stenmark fra Hamar kommune hadde vurdert 9 innkomne forslag til årets utdeling av Byggeskikkpris for Hamar.  Temaet var ”leken arkitektur”. 

Etter at juryen hadde uttalt seg, fattet formannskapet endelig vedtak om tildeling. De var enstemmige i at Greveløkka skulle ha prisen dette året.  

Juryen sa bl.a. dette om Greveløkka:
LEKEN SKOLE: Greveløkka skole har lekne elementer ute og inne som oppmuntrer til aktivitet og kreativitet. FOTO: HAMAR KOMMUNE.- Greveløkka skole peker seg ut som en vinner fordi den fyller sin funksjon på en god måte overfor brukere og byens befolkning. Bygget ligger svært godt i terrenget, samtidig som den har lekne elementer ute og inne som oppmuntrer til aktivitet og kreativitet.  Både store og små elementer er av byggmessig høy kvalitet.  

Byggeskikkpris for Hamar er en hederspris, og består av plakett og diplom utformet av kunstner Ann Avranden.  Prisen overrekkes byggherre og arkitekt. Prisen deles ut annen hvert år, og ble første gang utdelt i 2005.

Alle var til stede i gymsalen da ordføreren delte ut prisen.Prosjektfakta for Greveløkka skole:

  • Byggeår 2002
  • Arkitekt: Arkitekt Otto Østli og Jacobsen og Reiten Arkitektkontor AS
  • Byggherre: Hamar kommune
  • Areal: Brutto ramme 2500 m2
  • Kostnadsramme: 40 mill. kr inkl. moms

Les mer:
Hele juryens begrunnelse
Retningslinjer for byggeskikkprisen
Lenke til hovedside om byggeskikkprisen

Mot inngangspartiet på skolen.Lekne elementer i utsmykningen.