Følgende tekst er hentet fra Hamar Arbeiderblad sin nettside 28.10.2009:

"Og i år er det altså Knut Monssen, leder av Hamar Naturskole som har fått prisen av et enstemmig formannskap. Hamar kommune deler årlig ut Hamarprisen til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar. Prisen deles ut på grunnlag av en betydelig innsats innenfor kultur- og/eller samfunnslivet.

– Dette var fryktelig overraskende! Og veldig moro, sier Knut Monssen på telefon til HA, selvsagt utendørs sammen med en flokk unger, og ler hjertelig når han får lest opp at prisen deles ut på grunnlag av betydelig innsats eller dokumentert talent.

– Det var ikke dårlig, mener han."


100.000 unger

Det er ikke få skolebarn og barnehagebarn som har vært ute i skog og mark og ved Mjøsa sammen med prisvinneren og de andre ansatte i Hamar Naturskole. Siden den spede begynnelsen for 16 år siden beregner Monssen antallet unger som har vært på tur med naturskolen til rundt 100.000.

Hamar Naturskole startet forsiktig i 1993. Da ble Knut Monssen tildelt to lesetimer i uka for å drive et tømmerhoggerprosjekt i samarbeid med Vang Allmenning. I dag teller naturskolen fem ansatte fordelt på 4,5 stillinger.

– Prisen synes jeg må gå til alle sammen. Det er et lagarbeid dette her, så prispengene tror jeg
at vi må bruke til noe vi alle sammen kan ha glede av, sier Knut Monssen.

Basisvirksomheten er innenfor skog, vann og enkelt friluftsliv

– Alt vi driver med, handler jo egentlig om friluftsliv, sier Monssen.

Ungene får gjennom naturskolen kunnskap om natur og miljø, friluftsliv, dyreliv i skogen, biologisk mangfold, Mjøsa som vannrekreasjonskilde og drikkevannskilde. De har også blitt kjent med kulturminner i området med gravhauger og gravsteder, bygdeborger og andre minner fra jernalderen.

– Det er en grønn tråd i alt vi holder på med, og industri er også en del av miljø og klima, sier Knut Monssen.


Jobber fra bunnen av
Hamar kommune har vedtatt sin egen klimahandlingsplan, og formannskapet har i sin tildeling av Hamarprisen 2009 lagt vekt på at Monssens brede sitt brede miljøengasjement i sitt virke som leder for Naturskolen gjennom mange år. Monssen gjør jobben for miljø og klima fra bunnen hos kommunens yngste, nemlig skolebarn og barnehagebarn.."