Kommunedelplan for Hamar Strandsone ble vedtatt 25. juni 2003: