Her er informasjon om hvordan vi behandler persondata som kommer inn.


Når du kontakter oss via epost, ber vi deg om å ivareta følgende forsiktighetsregler:

  • Epost-forsendelser er å sammenligne med åpne postkort. Alle som behandler epost kan lese det som står der.
     
  • Vær vennlig å ikke sende opplysninger pr. epost som inneholder personnummer.
     
  • Send heller ikke opplysninger som kan knyttes til deg eller andre personer og som inneholder helseopplysninger, opplysninger om straffbar virksomhet, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. (Jfr. Personopplysningsloven) Husk: Det du skriver i epost til oss, er godkjent av deg og er ditt ansvar. Kommunens personell kan ikke lastes dersom det fremkommer opplysninger i din epost som ikke andre skal se.
     
  • Siden epostadresser er "ferskvare", ber vi de som kontakter oss om å oppgi vanlig postadresse i tillegg. Dette sikrer god postgang til rette vedkommende.

Kommunen forplikter seg til kun å skrive opplysninger tilbake som ikke inneholder sensitive personopplysninger. Dersom et svar krever slike opplysninger, vil svaret til deg komme på en måte som er godkjent for det.