Her har vi samlet mange forskrifter og retningslinjer som gjelder i Hamar:

Disse er særlig relatert til boliger, utbygging med videre.