Om tjenesten
Kort beskrivelse Skal bidra til å understøtte omsorgsyters rolle til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette omfatter frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre til mindreårige barn som foreldrene har omsorgsplikt for. Omsorgsstønaden er knyttet til den som gjør jobben. Omsorgsyter ansettes i et midlertidig ansettelsesforhold som opphører når det omsorgsbehovet som ligger til grunn for omsorgslønnen, faller bort.

Omsorgsstønad er ikke en tjeneste man automatisk har krav på og tar ikke sikte på å gi lønn for hver utført time. Vedtaket blir basert på en skjønnsmessig vurdering.
Kriterier/vilkår Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende. Ellers behandles søknaden etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 4 uker etter at søknaden er mottatt.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-01-08