Om tjenesten
Kort beskrivelse MERK - gjelder fra 5. oktober 2020 og inntil bygging er ferdig:
Kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen skal bygges om og utvides. I byggeperioden vil lageret flyttes opp til gamle gjenvinningsstasjonen på Stafsberg – Vognveien 181. All aktivitet vil foregå derfra i byggeperioden. Det vil si at all henting og levering skal skje der. Både kommunens hjelpemidler og Hjelpemiddelsentralen sitt.

Åpningstid vil være den samme som tidligere – tirsdager og torsdager fra 08.30 – 15.30. Telefonnummeret vil også være det samme – 62 56 39 80.
-------------------------------------------------------------------------------
Personer kan etter skade, operasjoner, sykdom o.l., få en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler. Kommunen og staten, gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, har ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Her i Hamar er det et kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen omsorgssenter.

Kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen er åpent for brukere/pårørende og samarbeidspartnere tirsdag og torsdag kl. 8.30 - 15.30. Telefon: 62 56 39 80. Det vil i åpningstida være mulig å hente og levere hjelpemidler eller melde saker pr. telefon. Hjelpemiddellageret mottar/returnerer hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Elverum hver fredag.
Kriterier/vilkår Kriterier for varig behov:
Personer som har varig og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få låne hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral. For syn og hørsel, er det et krav at bruker er medisinsk utredet. For å få stønad til synshjelpemidler, må bruker være å anse som svaksynt.

Ved varig behov, henvender man seg til ergoterapi-tjenesten:
Ergoterapitjenesten

Kriterier for kortvarig behov:
Personer som har tilstander/skader som går over etter en periode, og som har behov for hjelpemidler i denne perioden, kan få låne slike hjelpemidler.

I forhold til korttidsutlån, er det nok med en skriftlig eller muntlig henvendelse til kommunalt hjelpemiddellager på Klukstuen Omsorgssenter.

Kontaktinformasjon Hjelpemiddellageret på Klukstuen

Kommunen har blant annet disse hjelpemidlene til utlån: Toalettforhøyere, toalettstoler, dusjstoler, arbeidsstoler, rullestoler, rullatorer og forhøyningsklosser.

Krykker lånes ut ved hvert distrikt mot depositum.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Kan søkes hele året.
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Kontaktinformasjon
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-10-07