Reguleringsplan ble behandlet i Hamar formannskap i møte den 17.09.2008 sak nr.208/08 og legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra og med 05.12.2009 til og med 16.01.2010.

Plandokumentene kan sees her:

Plandokumentene kan sees på følgende steder:

Hamar Rådhus, servicekontoret, Vangsvegen 51

Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamarpostmottak@hamar.kommune.no

Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvn. 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknadersendes skriftlig  innen 16.01.10 til:

Hamar kommune, plan-og utviklingsavdelingen, faggruppe arealplan,

Postboks 4063, 2306 Hamar

eller som e-post til Hamar postmottak