Reguleringsplanen ble behandlet i Hamar formannskap i møte den 17. september 2008 sak nr. 208/08 og legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra og med 5. desember 2009 til og med 16. januar 2010.

Plandokumentene kan sees her:

Plandokumentene kan også sees på følgende steder:
Hamar Rådhus, servicekontoret, Vangsvegen 51
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvn. 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 16. januar 2010 til:
Hamar kommune, Arealplan
Postboks 4063
2306 Hamar

Eller som e-post til Hamar postmottak:
Hamar postmottak