Det er Mental Helse som er tildelt et felles internasjonalt nummer innenfor EU/EØS-området. Dette betyr at uansett hvilket land du er i innenfor området, kan du ringe 116 123 hvis du trenger hjelp eller har behov for noen å snakke med. Du vil da komme til hjelpetjenesten i det landet du er i.

Hjelpetelefonen har fra 2-4 linjer åpne i døgnet. Den er best bemannet på kveld og tidlig natt, da er pågangen størst.