Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle enkeltvedtak etter Lov om sosiale tjenester kan påklages til fylkesmannen. Klagen må være skriftlig og si noe om hva det klages over og hvorfor.
Målgruppe
Søkere som har mottatt et enkeltvedtak
Kriterier/vilkår Klagen kan framsettes muntlig og skriftlig. Mottaksavdelingen kan hjelpe til med å nedtegne klagen skriftlig.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til eller leveres
NAV Hamar
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Saksbehandlingstid Klagefrist er 3 uker fra den dato vedtak ble mottatt. Klagegrunnlag vurderes umiddelbart. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til fylkesmannen. Saksbehandlingstid hos fylkes-mannen kan være lang. Foreløpig melding vil bli gitt.
Annen informasjon

1. Eget klageskjema utleveres av mottaks-avdelingen.

2. Mottaksavdelingen i NAV-kontoret kan hjelpe til med å skrive klagen.

3. Klagen vurderes av primærkontakt sammen med avdelingsleder.

4. Hvis avslag opprettholdes, sendes saken videre til fylkesmannen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf barm
5555 3333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Besøksadresse Triangelgården
Torggt. 63-65

Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-03-22