Om tjenesten
Kort beskrivelse Personer i krise og med behov for kortvarig hjelp - en plutselig, uforutsigbar hendelse kan ha oppstått - kan søke om økonomisak akutthjelp.

Hvis du som søker allerede har en primærkontakt i fagavdelingen hos NAV, behandles søknaden din av denne kontakten.
For nye brukere vurderes akuttbehovet av fagkonsulent i avdeling Arbeid og velferd i NAV Hamar.
Kriterier/vilkår Det er alltid individuell behovsprøving.

Primærkontakten/fagkonsulenten i avdeling Arbeid og velferd i NAV Hamar vurderer om hjelpebehovet er akutt eller om det finnes alternative løsninger.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til eller leveres
NAV Hamar
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Saksbehandlingstid Vurderes samme dag eller påfølgende dag.
Klagemulighet Påklages til fylkesmannen, jfr. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 47. Klagen leveres til NAV Hamar. Se lenken under for Klageskjema.
Klagemuligheter andre
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 55553333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Besøksadresse Triangelgården
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Reidun Holter
Dato oppdatert 2018-08-24