Om tjenesten
Kort beskrivelse For brukere som allerede har primærkontakt i fagavdeling, behandles søknader av denne påfølgende dag. For nye brukere vurderes akuttbehovet av fagkonsulent/primærkontakt avdeling Arbeid og velferd i NAV Hamar, f.eks. hjemreise for personer som ikke er i stand til å komme seg til sitt hjemsted utenfor Hamar.
Målgruppe
Søkere i krise med behov for kortvarig hjelp - en plutselig, uforutsigbar hendelse
Kriterier/vilkår Individuell behovsprøving. Primærkontakt/fagkonsulent i avdeling Arbeid og velferd i NAV Hamar vurderer om hjelpebehovet er akutt eller om det finnes alternative løsninger.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til eller leveres
NAV Hamar
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Saksbehandlingstid Vurderes samme dag eller påfølgende dag.
Klagemulighet Påklages til fylkesmannen, jfr. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 47. Klagen leveres til NAV Hamar. Se lenken under for Klageskjema.
Klagemuligheter andre
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 55553333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Besøksadresse Triangelgården
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Reidun Holter
Dato oppdatert 2014-11-07