Om tjenesten
Kort beskrivelse Søknad om økonomisk sosialhjelp vedlagt nødvendig dokumentasjon leveres i mottaksavdelingen i NAV Hamar.
Målgruppe
Brukere av NAV Hamar Sosial
Kriterier/vilkår Gjelder personer som er registrert som brukere i NAV Hamar Sosial. Nye klienter henvises først til avklaringsamtale.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Fortløpende
Søknaden sendes til eller leveres
mottaksavdelingen
NAV Hamar
Triangelgården
Torggt. 63.65
2317 Hamar
Saksbehandlingstid Fortløpende.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar Triangelgården, Torggt. 63-65, 2317 Hamar.

Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Besøksadresse NAV Hamar
Triangelgården
Torggt. 63-65
2317 Hamar
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-03-22