Om tjenesten
Kort beskrivelse NAV Hamar samarbeider med andre enheter i kommunen og med andre faginstanser spesielt i forhold til brukere med sammensatte problemer med sikte på å finne helhetsløsninger for å komme ut av en vanskelig livssituasjon.
Målgruppe
Personer med behov fra flere faginstanser
Kriterier/vilkår Gjelder for personer som har behov for bistand fra flere faginstanser og der personene har samtykket i at instansene samarbeider.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid Fortløpende.
Annen informasjon

Primærkontakten i NAV Hamar vil i samarbeid med bruker opprette kontakt med andre faginstanser som er nødvendig i den enkelte sak. NAV Hamar har et særlig ansvar for å ta initiativ til tverrfaglig samarbeid overfor klienter som har et hjelpebehov fra flere instanser.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar , tlf 55553333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-03-22