Om tjenesten
Kort beskrivelse For personer som ikke har hatt kontakt med NAV tidligere, for personer som ikke har hatt kontakt/mottatt hjelp de siste 6 måneder. Veileder i Publikumsmottak ønsker da en samtale for å avklare hjelpebehovet.
Målgruppe
Nye og passive brukere som har behov for bistand etter Lov om sosiale tjenester i NAV
Kriterier/vilkår Publikumsmottaket har først avklart om personen skal inn til NAV.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-03-22