Om tjenesten
Kort beskrivelse NAV Hamar kan inngå samarbeidsavtaler med brukere som har et særskilt hjelpebehov for å komme ut av en vanskelig livssituasjon. Oppfølgingssamtaler over et avtalt tidsrom ut fra konkrete mål.
Målgruppe
Brukere med særskilte hjelpebehov for å komme ut av en vanskelig livssituasjon
Kriterier/vilkår Gjelder for personer bosatt i Hamar som er over 18 år.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Saksbehandlingstid Fortløpende behandling. Det kan være ventetid på å få timeavtale.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar Triangelgården, Torggt. 63-65, 2317 Hamar.
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-03-22