- Kunnskap gir styrke!

Strategi for skoleutvikling tar for seg sentrale temaer i skolen. Her vil du finne mål og tiltak som er førende for Hamarskolen.
 
«Hamarskolen som merkevare» er vår visjon for skolene i Hamar. Det er et uttrykk for at vårt ønske er å frembringe en stolthetsfølelse hos Hamarsinger over det som skjer i skolene våre. Vi skal selvfølgelig skape gode arbeidsplasser og læringsarenaer gjennom materielle investeringer, men det er først og fremst innholdet i skolen vi ønsker å investere i.

Det er viktig å poengtere at utredningen ikke skal være noen tvangstrøye for skolene, men derimot by på muligheter
og en felles retning. En paraply som søker å utjevne forskjeller parallelt med dyrking av den lokale skoles identitet.
(fra forordet)

Lenke til dokumentet Hamarskolen som merkevare.