Hamar-et ungdomskultursted for alle!

Her kan du lese at Hamar kommune ønsker å videreutvikle kulturelle arenaer for ungdom i Hamar. Det skal tilrettelegges for dette i et ungdomskulturhus. I tillegg skal det arbeides for å knytte kontakter mellom ulike kulturelle miljøer og mellom profesjonelle og amatører. Både organiserte og ikke-organiserte ungdommer skal ha et bredt tilbud av kulturaktiviteter.

Les utredningen om ungdomskulturhus her: (Klikk på dokumentsiden)

Utredningen om Ungdomskulturhus i Hamar.