Om tjenesten
Kort beskrivelse I Hamar kommune er det reguleringsplaner og eller bebyggelsesplaner for det meste av kommunens tettbygde arealer samt en rekke andre områder.

Arkivet for reguleringsplaner er foreløpig papirbasert. For fullstendig opplysning om gjeldende regulerings- eller bebyggelsesplan, kontakt servicekontoret.

Kommunen har digitalt regulerings- og bebyggelsesplankart under oppbygging. Det er etterhvert lagt inn mye informasjon der med vekt på nyere reguleringsplaner, men det er ennå ikke fullstendig. Mye informasjon kan finnes ved å følge veiledning fra denne siden, men servicekontoret bør fortsatt kontaktes dersom man ønsker å bekrefte informasjon.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Kort veiledning til digitale kart.

For digital versjon, følg kartlink fra denne siden (du finner den ovenfor).

Vær oppmerksom på at regulerings- og bebyggelsesplaner ikke vises automatisk. Når du har koblet deg videre til kartsidene må du (til venstre i skjermbildet, i meny under kommunelogoene) velge karttype reguleringsplan for å få se regulerings- og bebyggelsesplaner. 

Vær også oppmerksom på at reguleringsplaner ikke vises før kartet er zoomet inn til egnet målestokk.

Mer informasjon om planen finnes ved å bruke klikke på informasjon (i) i verktøymeny over kartet. Informasjon vises til venstre i skjermbilde.   

Ved å klikke vis webplan kommer du til det digitale planarkivet. Lenker til reguleringsbestemmelser, plankart med tegnforklaring, vedtak mm finnes i tabell under Plandokumenter.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Plan og utviklingsavdelingen
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Johanne Aasnæs Sørum
Dato oppdatert 2021-11-24